Offerte


Begrafenis op kosten van de gemeente

Het komt steeds vaker voor: een begrafenis op kosten van de gemeente. De afgelopen jaren is het aantal uitvaarten dat niet gefinancierd wordt met geld van de overledene zelf of door nabestaanden flink gestegen. Als een overledene geen kapitaal maar schulden nalaat en de nabestaanden ook de kosten van een uitvaart niet kunnen dragen, dan kan een begrafenis op kosten van de gemeente de consequentie zijn.

Oorzaken van stijging van aantal begrafenissen op kosten van de gemeente

Uitvaartverzekeraars spreken regelmatig hun zorg uit over deze ontwikkeling. De oorzaak volgens hen? Steeds meer mensen sluiten geen uitvaartverzekering af. Er is sprake van een daling van 30 procent. Die daling is het sterkst bij mensen met een laag inkomen. Van de mensen die minder dan modaal verdienen heeft ruim de helft geen uitvaartverzekering. Bij inkomens boven modaal is 79% verzekerd voor de kosten van een uitvaart.

Consequenties van niet verzekerd zijn voor een uitvaart

Het hoeft geen probleem te zijn als je niet bent verzekerd voor je uitvaart. Als je genoeg geld achter de hand hebt, dan kan de uitvaart uit je erfenis betaald worden. De kans is ook groot dat je nabestaanden in dat geval de erfenis zullen accepteren. Als er geen sprake is van spaargeld of zelfs schulden, dan loop je het risico dat je nabestaanden de erfenis verwerpen.

In eerste instantie zal er alsnog een beroep op hen worden gedaan voor de kosten. Maar lang niet iedereen heeft zomaar 6500 euro over, het bedrag dat een gemiddelde uitvaart kost. Als de nabestaanden de uitvaart ook niet kunnen betalen, dan is de kans groot dat er een beroep wordt gedaan op de gemeente.

Hoe verloopt een door de gemeente georganiseerde uitvaart?

Het is afhankelijk van het budget hoe een begrafenis op kosten van de gemeente wordt georganiseerd. Voor alle gemeentes geldt dat de begrafenis zo min mogelijk mag kosten en dat het afscheid dus zo sober mogelijk is. Een bijzondere uitvaartlocatie zit er dan ook niet in. Een gemeente is niet verplicht om een afscheidsbijeenkomst te organiseren.

Dat kan betekenen dat er alleen aan het graf afscheid kan worden genomen. Ook is de gemeente niet verplicht om nabestaanden te informeren over de dag van de begrafenis, al gebeurt dit in de meeste gevallen wel.

Onderzoek naar gemeentelijke uitvaarten

In een onderzoek, uitgevoerd namens de Nederlandse Vereniging van Uitvaarten, wordt duidelijk wat de kosten zijn voor een begrafenis die georganiseerd wordt door de gemeente. Gemiddeld wordt er 2267 euro uitgegeven aan zo’n begrafenis. Een bedrag dat aanzienlijk lager is dan het gemiddelde van 6500 euro. Een op de zes gemeenten geeft dan ook aan bewust te kiezen voor de soberste vorm van begraven. Dat betekent bijvoorbeeld dat er geen afscheidsceremonie plaatsvindt, dat er geen bloemen zijn en dat er geen mogelijkheid is om de aanwezigen toe te spreken.

In grotere gemeenten is er vaak meer mogelijk, maar blijft het karakter sober. Alleen de gemeente Ooststellingwerf is hierop een uitzondering: die verzorgt een gemeentelijke begrafenis tot in de puntjes. Met een mogelijkheid tot afscheid nemen, bloemen en een rouwadvertentie.

Hoe voorkom je een gemeentelijke begrafenis?

Een begrafenis op kosten van de gemeente maakt een toch al trieste aangelegenheid extra verdrietig. Nabestaanden krijgen niet de kans om op hun eigen voorwaarden afscheid te nemen van de overledene. Soms is afscheid nemen zelfs helemaal niet mogelijk. Om dat te voorkomen is een overlijdensverzekering dus een slimme keuze, ook voor mensen met een laag inkomen. Zo’n verzekering kan voor minder dan tien euro per maand worden afgesloten.

Offerte.nl helpt jou bij het vinden van een goede uitvaartverzorger

Offerte.nl helpt jou graag bij het vergelijken van uitvaartverzorgers. Wij brengen je met uitvaartverzorgers in contact die we speciaal voor jou selecteren. Dit is gratis en vrijblijvend.