Offerte


Checklist scheiden: wat moet ik regelen?

Als je gaat scheiden, komt er opeens veel op je af. Niet alleen emotioneel, maar ook op zakelijk gebied. Je hebt daarbij niet alleen met je eigen emoties, maar ook met die van je ex-partner en je kinderen te maken. De spanningen kunnen hierbij hoog oplopen. Juist op deze momenten is het van belang om het hoofd koel te houden. Iedere partij heeft er baat bij dat het scheidingsproces op een goede manier wordt doorlopen en niets wordt vergeten. Lees in dit artikel over de checklist bij het scheiden, zodat alles goed geregeld wordt.

Inhoudsopgave

checklist scheiden

Uit elkaar gaan, hoe doe je dat?

1. Wat is er vastgelegd?
Wat is er vastgelegd? Waar beginnen als het gaat om een checklist bij het scheiden? Bekijk allereerst wat er precies is vastgelegd. Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap gelden diverse wetten en regels die van toepassing zijn op jouw situatie. Ben je bijvoorbeeld in gemeenschap van goederen getrouwd, of zijn er huwelijkse voorwaarden opgesteld?

2.Partneralimentatie
Partneralimentatie Een ander belangrijk punt op de checklist bij het scheiden is de partneralimentatie. Na een huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft in sommige gevallen een van beiden recht op partneralimentatie. Het hangt er bijvoorbeeld vanaf of jij of je ex-partner onvoldoende inkomsten hebt om van te leven. De andere partner heeft dan de verplichting om bij te dragen in de kosten. De maximale termijn van partneralimentatie hangt ervan af hoelang je getrouwd bent geweest en of er kinderen in het spel zijn. Daarnaast kun je samen met je ex-partner afspraken maken over de hoogte van de partneralimentatie. Ook is het mogelijk om hiervoor de hulp in te roepen van een mediator, notaris of advocaat. Komen jullie er samen niet uit? Dan kan een rechter uitspraak doen.

3.Bezittingen en schulden verdelen
Bezittingen en schulden verdelen Naast de emotionele scheiding moet ook een verdeling plaatsvinden van alle bezittingen en schulden. Maak hiervoor een duidelijk overzicht van alle in de inboedel aanwezig spullen. Laat ieder afzonderlijk vervolgens opschrijven wat hij of zij wilt hebben. Bepaal hier vervolgens de waarde van. Er zit hierbij een verschil tussen de emotionele en de financiële waarde van de goederen. Verdeel vervolgens de spullen.

4. Scheiden en je woning
Scheiden en je woning Bij het verdelen van de bezittingen beschikken de meeste ex-partners over een gezamenlijk koophuis. In de meeste gevallen rust er een hypotheek op de woning. Je bent samen met je ex-partner hoofdelijk aansprakelijk voor deze hypotheek. Als een van jullie in het koophuis wilt blijven wonen, moet de ander uit de hoofdelijke aansprakelijkheid worden ontslagen. De bank of verzekeraar moet hieraan wel meewerken.

Hiervoor is noodzakelijk dat de achterblijvende partner over voldoende inkomsten beschikt. Maak daarom eerst een afspraak met de bank of verzekeraar over de woning, voordat je afspraken maakt over wie er in het koophuis blijft. Als de bank of verzekeraar akkoord gaat met je plannen, moet je naar de notaris om de hoofdelijke aansprakelijkheid op te heffen. Bij een huurhuis staat in het huurcontract wat je moet doen bij een scheiding.

5.Het pensioen verdelen
Het pensioen verdelen Bij een scheiding worden de bezittingen en schulden verdeeld. Vergeet echter bij de checklist om te scheiden niet het pensioen. De ene partner heeft namelijk recht op de helft van het pensioen dat de ander heeft opgebouwd in de tijd dat jullie samen waren. Binnen twee jaar dien je de scheiding door te geven aan het pensioenfonds. Het pensioenfonds zorgt er vervolgens voor dat het pensioen netjes wordt verdeeld.

6.De gezamenlijke rekeningen verdelen
De gezamenlijke rekeningen verdelen Op de checklist om te scheiden kunnen de gezamenlijke rekeningen niet vergeten worden. Maak een lijst van de rekeningen en vergeet niet te noteren wat het saldo op de rekeningen is op de datum van scheiding. Maak daarbij onderling uit wie welke rekeningen houdt en welke rekeningen worden opgeheven. Je bank kan je vertellen hoe je de rekeningen op één naam zet. Bekijk hierbij ook welke incasso’s en automatische betalingen jullie op de rekeningen hebben.

7. Bekijk de gevolgen voor de belastingaangifte en -teruggave
Bekijk de gevolgen voor de belastingaangifte en -teruggave Bij een scheiding zijn er ook gevolgen voor het fiscale partnerschap dat je met je ex-partner deelde. In dat geval is het verstandig om een voorlopige teruggave aan te vragen of een voorlopige teruggave te wijzigen. Dit kan online via de website van de Belastingdienst. Als je partneralimentatie betaalt, kun je dit bovendien aftrekken van je belastingaangifte.

8. De verzekeringen aanpassen
De verzekeringen aanpassen Het volgende punt op de checklist om te scheiden gaat over de verzekeringen. Stel een lijst samen met alle verzekeringen die jullie hebben afgesloten. Vervolgens bepaal je per verzekering welke stappen er ondernomen moeten worden. In sommige gevallen is het voldoende om alleen de naam op de polis aan te passen. Bij andere verzekeringen kan dit echter ingewikkelder liggen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de zorg- en levensverzekering.

9. Leg de afspraken vast in een echtscheidingsconvenant
Leg de afspraken vast in een echtscheidingsconvenant. Belangrijk is het om de afspraken die je met je ex-partner maakt, vast te leggen in een echtscheidingsconvenant. Bij beëindiging van een huwelijk of geregistreerd partnerschap met kinderen bepaalt de rechter hoe het convenant er uiteindelijk uit komt te zien. Een mediator kan hier ook een belangrijke rol bij spelen.

10. Kinderalimentatie
Kinderalimentatie Als jij en je ex-partner gaan scheiden en samen kinderen hebben, wordt de scheiding gecompliceerder. Een belangrijk punt op de checklist om te scheiden is dan bijvoorbeeld de kinderalimentatie. Totdat je kinderen 21 jaar zijn, geldt er een onderhoudsplicht. Bovendien hebben de kinderen tot en met hun 18e verjaardag recht op kinderalimentatie. Samen met je ex-partner kun je de hoogte van de alimentatie bepalen. Uiteindelijk stelt de rechter het bedrag vast.

11. Ouderschapsplan
Ouderschapsplan Als je met je ex-partner minderjarige kinderen hebt, ben je verplicht om een ouderschapsplan op te stelen. In het ouderschapsplan worden afspraken vastgelegd over hoe de kinderen worden opgevoed. Ook kun je hierbij denken aan afspraken over de schoolkosten, het kindgebonden budget en de kinderbijslag. Bovendien is het mogelijk om te kiezen voor een co-ouderschap. Je kunt de afspraken voor het ouderschapsplan samen met je ex-partner maken. Zijn er echter onderlinge ruzies, dan is het verstandig om met een mediator rond de tafel te gaan zitten.

Lees ook: Scheiden met een onderneming

Schakel hulp in voor een goed verloop van de scheiding

Het kan lastig zijn om samen met je ex-partner de scheiding netjes te laten verlopen. Doordat emoties hoog op kunnen lopen, gaan partners bij de scheiding dikwijls dwarsliggen. Een mediator kan dan uitkomst bieden. Door onafhankelijk tussen partijen op te treden, kan die vaak een mooie tussenweg helpen vinden waar jij en je ex-partner tevreden mee zijn. Ben je op zoek naar de juiste mediator bij jou in de buurt?

Offerte.nl brengt je in contact met mediators. Het is vervolgens aan jou om de beste mediator uit te kiezen, bijvoorbeeld door middel van een kennismakingsgesprek. Vul nu het contactformulier in en we gaan direct voor je op zoek naar de juiste mediators.