Offerte


Alles over de kosten van een statutenwijziging

Wat kost een statutenwijziging? Vergelijk nu notarissen en ontvang vrijblijvende offertes voor het wijzigen van de statuten van jouw bv, nv of stichting.

statutentwijziging

Er zijn diverse redenen om de statuten te wijzigen voor een BV, NV, stichting of vereniging. De organisatie krijgt bijvoorbeeld een andere naam, een BV wil bijzondere aandelen uitgeven, er komt een Raad van Commissarissen of de huidige statuten zijn in strijd met nieuwe wetgeving. De statuten wijzigen regelt een notaris graag voor je. Tenminste, als je de toestemming van ofwel de algemene vergadering van aandeelhouders (BV/NV), ofwel de algemene ledenvergadering (vereniging) of het bestuur (stichting) hebt. In dit artikel lees je alles over de kosten van een statuten wijzigen voor je organisatie.

Inhoudsopgave

Wat is een statutenwijziging?

Een statutenwijziging is een wijziging van de bestaande statuten die gelden voor een onderneming. Dit besluit kan alleen door een bevoegd orgaan genomen worden, zoals de algemene vergadering van aandeelhouders bij een Besloten Vennootschap (BV) of de algemene ledenvergadering bij een stichting. Een veelvoorkomende reden om de statuten te wijzigen is een verandering in de naam van de rechtspersoon. Vaak geeft dit aanleiding om de oude statuten volledig te wijzigen. Bij wijziging van de statuten dien je erop te letten dat er allerlei formele wettelijke voorschriften gelden die moeten zijn opgenomen, wil een statutenwijziging rechtsgeldig zijn. Voor een wijziging van de statuten van een rechtspersoon is een notariële akte verplicht.

Statuten wijzigen BV

Om de statuten te wijzigen bij een BV kan het besluit van de aandeelhouders met volstrekte meerderheid worden genomen. Dit geldt alleen als de statuten geen zwaardere procedure voorschrijven en er aan alle oproepingsvereisten is voldaan. De woordelijke tekst van de wijziging moet ter inzage worden gelegd bij de BV en er dient bij de oproeping duidelijk te worden vermeld dat het om een voorstel tot statutenwijziging gaat. Meestal wordt de vergadering van aandeelhouders minder formeel bijeengeroepen. Dan is een statutenwijziging toch mogelijk, zolang de stemmen schriftelijk zijn vastgelegd en alle vergadergerechtigden instemmen met de besluitvorming. Uiteindelijk is voor de statutenwijziging een aandeelhoudersbesluit en een notariële akte nodig. De akte is namelijk nodig voor de wijziging in het register van de Kamer van Koophandel.

Statuten wijzigen NV

Net als bij een Besloten Vennootschap (BV) dient een besluit tot wijziging van de statuten bij een Naamloze Vennootschap (NV) genomen te worden door de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA). Slechts de AvA heeft deze bevoegdheid binnen een kapitaalvennootschap. Net als bij een BV is voor een statutenwijziging een aandeelhoudersbesluit en een notariële akte nodig.

Statuten wijzigen Stichting

Een statuten wijziging van een stichting is niet altijd mogelijk. Slechts wanneer de statuten deze mogelijkheid bieden, is het mogelijk voor de stichting om ze aan te passen. Als een wijziging volgens de statuten niet mogelijk is, kan de rechtbank op verzoek van het stichtingsbestuur, de oprichter of het openbaar ministerie alsnog goedkeuring verlenen voor de statutenwijziging. De rechter gaat hier alleen toe over, als de ongewijzigde statuten zouden leiden tot gevolgen die bij de oprichting van de stichting ongewenst waren. Op de notaris die dan ook met de statutenwijziging is belast, waarbij het doel van de stichting wordt gewijzigd, rust een verdergaande onderzoeksplicht. Als echter een statutenwijziging krachtens de statuten mogelijk is, besluit het bestuur van de stichting zelf tot een wijziging. In sommige gevallen is de goedkeuring van een andere instantie of orgaan vereist. Dit bepalen de statuten zelf. Een wijziging dient in een notariële akte te worden opgenomen en bij de Kamer van Koophandel aangegeven te worden.

kosten statuten wijzigen

Statuten wijzigen Vereniging

In tegenstelling tot een stichting is de algemene vergadering van een vereniging bevoegd om tot een statutenwijziging te besluiten (tenzij dit uitdrukkelijk in de statuten wordt uitgesloten). Uit de statuten blijkt wie de wijzigingsbevoegdheid heeft en welke procedure moet worden gevolgd. De leden van de algemene vergadering kunnen hierbij iemand machtigen om de notariële akte voor de statutenwijziging te tekenen. Bij de oproeping van de algemene ledenvergadering dient duidelijk vermeld te worden dat er een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan. Ook moet de woordelijke tekst ter inzage worden gelegd. Tenzij anders bepaald in de statuten, moet het besluit met ten minste 2/3 van de stemmen worden genomen. Daarna dient de akte van statutenwijziging te worden ondertekend door het bestuur of een gemachtigde.

Kosten statutenwijziging

De kosten voor een statutenwijziging lopen flink uiteen. Aangezien een notaris zijn eigen tarieven mag bepalen, schommelen de bedragen tussen de € 300,- en € 900,- inclusief btw. Een goedkoop notariskantoor is hierbij zeker niet van een mindere kwaliteit. De tarieven hebben onder andere te maken met de grootte van het notariskantoor en waar de notaris gevestigd is. Buiten de Randstad zijn de tarieven van een notaris bijvoorbeeld goedkoper. Ook hangt het af van de complexiteit van de statutenwijziging, hoe hoog de kosten voor de statutenwijziging zijn. Het is dan ook aan te raden om diverse offertes aan te vragen bij verschillende notariskantoren. Zo krijg je een goed overzicht van de kosten voor de statutenwijziging van jouw onderneming.

Ontvang offertes van notarissen uit jouw regio

Het kan vrij ingewikkeld zijn om het juiste notariskantoor in jouw omgeving te vinden. De website Offerte.nl biedt hierbij uitkomst. Geef jouw persoonlijke wensen en postcode door, en wij selecteren voor jou uitstekende notarissen uit de regio. Zij sturen je vervolgens een vrijblijvende offerte met tarievenlijst. Het is dan aan jou om met de beste notaris rond de tafel te gaan zitten. Geef nu je gegevens op en zorg dat de statutenwijziging voor jouw organisatie perfect in orde is.

Veelgestelde vragen
Kan ik een statutenwijziging ook zelf doorvoeren?
Nee, je hebt hier echt een notaris voor nodig. Je kan dit dus niet zelf doorvoeren.

Wat moet je weten?
Onze partners kunnen je voor een scherp tarief helpen bij statutenwijzigingen voor verschillende ondernemingsvormen zoals een Stichting, BV of NV.

Wat kost het?
Elke notaris hanteert eigen tarieven. Via ons platform vergelijk je eenvoudig de prijzen van notarissen en ontvang je tot 3 offertes om je te helpen bij jouw statutenwijziging. Vraag nu vrijblijvend 3 offertes op.