Offerte


Ruzie over het verdelen van de erfenis? De juiste oplossing

Als een familielid is overleden, breekt een lastige tijd aan. Dit wordt echter nog heftiger als er een ruzie over de erfenis ontstaat. Misschien is een van de erfgenamen het niet eens met de verdeling van de kostbare spullen, of wil iedereen hetzelfde meubelstuk met sentimentele waarde hebben. Ook kan het voorkomen dat je geen vertrouwen meer hebt in de executeur-testamentair die de erfenis regelt.

Inhoudsopgave

In deze lastige situaties wordt het extra ingewikkeld als de verhoudingen binnen de familie niet meer goed zijn. Bijvoorbeeld: een van de kinderen heeft de laatste jaren veel voor een zieke ouder gezorgd en meent daarom het meeste recht te hebben op bepaalde erfstukken. Bovendien kunnen ruzies hoog oplopen door alle emoties bij een overlijden. Een mediator biedt in deze situaties uitkomst. Door als onafhankelijke partij met alle partijen in gesprek te gaan, werkt de mediator aan een wenselijke uitkomst.

Familieruzie om erfenis

De emoties bij een familieruzie om de erfenis lopen soms hoog op. Het kan zijn dat je blij bent dat je een erfenis ontvangt, maar dat je je daarnaast zeer verdrietig voelt omdat een dierbare overleden is. Ieder mens beleeft verdriet anders. De een moet enorm huilen, terwijl de ander zich terugtrekt. Ook worden sommige mensen kribbig. In dat geval stuiten familieleden vaak op onbegrip. Familieleden die denken hun broer of zus goed te kennen, vinden het vreemd dat die niet moet huilen, of heel voortvarend te werk gaat.

Ook gaan veel ruzies om erfenissen gepaard met ruzies tussen ouders en hun volwassen kind(eren). Ook ruzies tussen zussen of broers komen veel voor.

Samenwerken met erfgenamen

Het ingewikkelde aan het in orde brengen van de verdeling van een erfenis is dat je verscheidene rationele en praktische beslissingen moet nemen. Tegelijkertijd ben je emotioneel aangeslagen door het overlijden van je dierbare. Daarnaast moet je veel communiceren met andere familieleden, die ieder op hun eigen manier met het overlijden om moeten gaan. Dit kan zeer lastig zijn. Je moet bovendien, ondanks ruzies over de erfenis, toch met alle erfgenamen samenwerken. De erfenis verdelen kan namelijk alleen met de instemming van alle erfgenamen. Je bent als het ware tot elkaar veroordeeld, tot het gelukt is de erfenis te verdelen.

Erfenis verdelen bij conflicten

Er is een grotere kans op een familieruzie bij de erfenis als je toch al niet goed overweg kunt met bepaalde familieleden. Als de communicatie met bepaalde erfgenamen slecht is, zal een poging om de erfenis te verdelen al snel uitmonden in conflicten. Als het door een familieruzie om de erfenis onmogelijk is om de erfenis te verdelen, kun je naar de rechter stappen.

In dat geval zal de rechter de erfenis verdelen. De rechtbank bekijkt welke erfgenaam de redelijkste visie heeft, en wat de beste manier is om de erfenis te verdelen. Als erfgenaam moet je dan je gelijk bewijzen, om de kostbare spullen in je bezit te verkrijgen. Vaak is dit een langdurig en kostbaar traject.

Mediation

Een ruzie om de erfenis hoeft niet altijd te leiden tot een gang naar de rechter. Het is ook mogelijk om de ruzie rond de erfenis op te lossen met een mediator. Bij een mediation, ook wel bemiddeling genoemd, gaan de erfgenamen samen met een onafhankelijke tussenpersoon op zoek naar een manier om de erfenis te verdelen. In dat geval gaat de mediator met alle erfgenamen die betrokken zijn bij de ruzie om de erfenis om de tafel zitten. Iedere partij krijgt evenveel spreektijd om de ruzie over de erfenis te bespreken. Vervolgens zoekt de mediator naar een oplossing die voor alle partijen aanvaardbaar is.

Erfenis verdelen zonder ruzie: tips

Deze tips kun je gebruiken de verdeling van de erfenis zo goed mogelijk te laten verlopen:

  • Stel een lijst op van alle kostbare spullen en alle schulden
  • Kies een methode om de spullen gezamenlijk te verdelen. Zo kun je denken aan een open huis, inschrijving op de spullen of een veiling.
  • Willen meerdere erfgenamen hetzelfde schilderij met sentimentele waarde? Je kunt dit oplossen met een loting. Ook is het mogelijk om het kunststuk in de familie te laten rouleren, zodat iedereen er plezier van heeft.
  • Laat als het enigszins kan de schoonfamilie thuis. Dit vermindert ruis op emotionele momenten.
  • Let bij de ruzies goed op of het om de kostbare spullen gaat, of dat het vooral om emoties draait. Ga hierover met elkaar in gesprek en stel open vragen.
  • Als executeur of gevolmachtigde is het van belang dat je alle erfgenamen in het proces betrekt. Communiceer open en eerlijk.
  • Wil je ervoor zorgen dat er bij jouw overlijden geen ruzie ontstaat? Overleg dan van tevoren met de erfgenamen welke spullen zij belangrijk vinden. Benoem vervolgens in een testament hoe de verdeling moet plaatsvinden, en stel een executeur aan die de erfenis moet regelen. Kies hiervoor iemand die je kunt vertrouwen en die handelt namens jouw voorkeuren, niet uit eigen belang.

Is mediation altijd mogelijk?

In de meeste gevallen is mediation een uitstekende oplossing voor een familieruzie om de erfenis. Een belangrijke voorwaarde is echter wel dat iedere erfgenaam bereid moet zijn om met de mediator aan de tafel te zitten. Dit is vaak het lastigste punt. Maar als alle erfgenamen hun conflicten eerlijk willen oplossen, komt er meestal wel een oplossing die alle partijen aanvaarden. Zelden wordt er geen oplossing met een mediator gevonden.

In sommige gevallen willen partijen niet met elkaar aan dezelfde tafel zitten. In dat geval kan een mediator met alle erfgenamen apart een gesprek aangaan. De mediator draagt vervolgens een oplossing aan die voor alle partijen aanvaardbaar is. In dat geval ondertekenen alle erfgenamen een vaststellingsovereenkomst.

Vind de juiste mediator in jouw omgeving

Het kan moeilijk zijn om de beste mediator in jouw regio te vinden om een ruzie rond een erfenis op te lossen. De website Offerte.nl brengt je in contact met uitstekende mediators in de buurt. Vul jouw gegevens in zodat Offerte.nl weet wat voor speciale voorkeuren je hebt met betrekking tot de mediator.

Vervolgens kom je dankzij Offerte.nl in contact met mediators in jouw omgeving. Het is daarna aan jou om de meest geschikte mediator uit te zoeken. Maak bijvoorbeeld een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een van hen, om te kijken of de mediator bij je past.

Vul nu het contactformulier in en wij gaan voor je aan de slag om de beste mediators uit de regio te selecteren!